प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सानोठिमी,भक्तपुर अन्तर्गत यस लहान प्राविधिक शिक्षालयको प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी पाउनु भएकोमा आदरणीय सर श्री ई. रामनारायण चौधरी ज्युलाई धेरै धेरै बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ।

2024-02-16T09:06:13+00:00

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सानोठिमी,भक्तपुर अन्तर्गत यस लहान प्राविधिक शिक्षालयको प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी पाउनु भएकोमा आदरणीय सर श्री ई. रामनारायण चौधरी ज्युलाई धेरै धेरै बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ।2024-02-16T09:06:13+00:00

दलित, मुस्लिम विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका छात्रछात्राहरुलाई प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत डिप्लोमा फार्मेसी कार्यक्रममा निःशुल्क अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन फाराम भर्ने बारेको CTEVT को सूचना!

2024-02-11T05:57:54+00:00

Special Scholarship Notice-2080-10-24.pdf edited

दलित, मुस्लिम विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका छात्रछात्राहरुलाई प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत डिप्लोमा फार्मेसी कार्यक्रममा निःशुल्क अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन फाराम भर्ने बारेको CTEVT को सूचना!2024-02-11T05:57:54+00:00

शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा पूर्ण शुल्किय तर्फ प्रि-डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना खुल्यो ।

2022-08-01T12:12:25+00:00

शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा पूर्ण शुल्किय तर्फ प्रि-डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना खुल्यो ।2022-08-01T12:12:25+00:00

शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा पूर्ण शुल्किय तर्फ डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना खुल्यो ।

2022-08-01T12:13:44+00:00

शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा पूर्ण शुल्किय तर्फ डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना खुल्यो ।2022-08-01T12:13:44+00:00

Diploma/PCL Level Final Exam form Submission Notice-2078-08-03

2021-11-20T07:10:43+00:00

 Diploma Level Yearly & Special Scholarship Exam form submission Notice-2078-08-03.pdf  Diploma Regular Form_Print_White_Paper_BothSide-20781637293687.pdf  Diploma Back Form_Print_Yellow_Paper_BothSide-20781637293720.pdf  CTEVT, Exam Sheet Symbol No 20781637300107.xls

Diploma/PCL Level Final Exam form Submission Notice-2078-08-032021-11-20T07:10:43+00:00

Lahan Technical School

  • Office Location
    Gramin Chowk-10
    Lahan, Siraha

  • +977-33-563015
  • Sunday - Friday:
    10:00 AM - 05:00 AM

Recent Post

Go to Top