सीप परीक्षण सम्बन्धि प्रशिक्षार्थी विवरण तथा समय तालिका २०७९।११।२५ देखि २०७९।१२।०१ सम्म

2023-03-09T07:04:19+00:00

Skill Test Exam Schedule Dat; 2079-11-25 to 2079-12-1

सीप परीक्षण सम्बन्धि प्रशिक्षार्थी विवरण तथा समय तालिका २०७९।११।२५ देखि २०७९।१२।०१ सम्म2023-03-09T07:04:19+00:00

वैदेशिक राेजगार मूलम सीप विकास तालिम सम्बन्धि सूचना २०७९।११।१६

2023-02-28T07:18:32+00:00

वैदेशीक रोजगार मूलक सीप विकास तालिम सम्बन्धि सूचना

वैदेशिक राेजगार मूलम सीप विकास तालिम सम्बन्धि सूचना २०७९।११।१६2023-02-28T07:18:32+00:00

शैक्षिक सत्र ०७९।८० मा भर्ना भएका डिप्लोमा तथा प्रि-डिप्लोमा सम्पूर्ण संकायहरुकाे नियमितरुप पठन पाठन संचालन हुने सम्बन्धि सूचना

2022-12-20T08:47:20+00:00

नियमित रुपमा पठन पाठन संचालन सम्बन्धमा ।

शैक्षिक सत्र ०७९।८० मा भर्ना भएका डिप्लोमा तथा प्रि-डिप्लोमा सम्पूर्ण संकायहरुकाे नियमितरुप पठन पाठन संचालन हुने सम्बन्धि सूचना2022-12-20T08:47:20+00:00

शैक्षिक सत्र ०७९।०८० मा भर्ना भएका सम्पूर्ण संकायका प्रशिक्षार्थीहरुको कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना ।

2022-11-02T07:47:17+00:00

शैक्षिक सत्र ०७९।०८० मा भर्ना भएका सम्पूर्ण संकायका प्रशिक्षार्थीहरुको कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना ।2022-11-02T07:47:17+00:00

प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गत सक्षमता परियोजना डकुमेन्ट्री युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा निर्मित

2022-09-30T09:39:25+00:00

https://youtu.be/COVKUrVJMlI

प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गत सक्षमता परियोजना डकुमेन्ट्री युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा निर्मित2022-09-30T09:39:25+00:00
Go to Top