NOTICE BOARD

NOTICE BOARD2020-10-31T08:47:03+00:00

शैक्षिक सत्र ०७९।८० मा भर्ना भएका डिप्लोमा तथा प्रि-डिप्लोमा सम्पूर्ण संकायहरुकाे नियमितरुप पठन पाठन संचालन हुने सम्बन्धि सूचना

नियमित रुपमा पठन पाठन संचालन सम्बन्धमा ।

By |December 20th, 2022|Categories: Notice Board|0 Comments
Go to Top